Contact
Us

Yuen Long Church (CCC) Chow Sung Chu Oi Nursery School

 

Tel: 2473 0092
Fax: 2473 0713
Address: 5 Ping Shun Street, Yuen Long
Email: [email protected]